CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Mikołaj w Oleskim Cechu - 2021

 W tym roku kolejny raz w związku panującą szczególną sytuacją – pandemią Mikołaj dostarczał  bezpośrednio paczki do domów. Na prezenty  czekały   dzieci. Przygotowano 85 paczek. W dostarczaniu paczek Mikołajowi pomagał starszy Cechu Alojzy Bardorz i członkowie cechu. Dzieci były bardzo ucieszone, że Mikołaj o nich pamiętał.

                                                                        

                                                                 

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu 31 sierpnia 2021r.

W dniu 31 sierpnia 2021r. o godz.16.15- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Wyborcze członków oleskiego Cechu.   W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią zostały zastosowane środki bezpieczeństwa wynikające z obowiązującymi przepisami.

 


 

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu      31 sierpnia...

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo –wyborcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) ogodz. 16.00 w sali Domu Rzemiosła w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 31.sierpnia.2021r. godz. 16.15 , bez względu na ilość obecnych członków.

Czytaj więcej: Zaproszenie - Walne Zgromadzenie