CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Władze Cechu

Zarząd Cechu  kadencja 2021 - 2025 

 

Starszy Cechu Pan Bardorz Alojzy

 

   

Podstarszy Cechu

Szropa Manfred

II Podstarszy Cechu

Brodacki Hubert

 

     

Sekretarz

Skarbnik

Opiekun Młodzieży

Bartyla Edward

 Pakuła Grzegorz

Kiełbus Jarosław

 

 

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Franciszek Szklorz

Brzenska Rafa

 

 

KOMISJA   REWIZYJNA

SĄD CECHOWY

Wengel Rajmund

przewodniczący        

Bondza Rudolf

przewodniczący

Płóciennik Tomasz

członek

Gaden Jerzy

członek

Klohs Johann

członek

Kukuła Zdzisław

członek