CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Biuro Cechu

BIURO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W OLEŚNIE

 

STARSZY CECHU Alojzy Bardorz

PRZYJMUJE  PETENTÓW W  ŚRODY  OD GODZ. 11.OO

KIEROWNIK BIURA CECHU mgr inż. PAWEŁ MIOZGA

PRZYJMUJE PETENTÓW  WE WTORKI , ŚRODY I CZWARTKI

W  GODZ. OD 9.00 O 13.00

- udziela informacji o obowiązujących przepisach  prawnych;
- reprezentuje Cech na zewnątrz;
- nadzoruje pracę biura; 
-  załatwia sprawy związane ze skargami;
- przestrzega wykonanie Uchwał Zarządu Cechu i Walnego Zgromadzenia;
- prowadzi Kronikę Cechu;


ZASTĘPCA KIEROWNIKA BIURA CECHU MAŁGORZATA NEUMAN

-  załatwia sprawy związane ze szkoleniem uczniów: zawierania i rozwiązywania umów o naukę;
-  udziela informacji o obowiązujących przepisach dotyczących szkolenia uczniów;
-  prowadzi refundację kosztów kształcenia uczniów młodocianych;
-  prowadzi sprawy związane z przynależnością członków do Cechu;
-  prowadzi Sekretariat biura Cechu.KSIĘGOWA CECHU mgr IRENA DROŚ

-  prowadzi księgowość Biura Cechu.