CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Mikołaj w Oleskim Cechu - 2021

 W tym roku kolejny raz w związku panującą szczególną sytuacją – pandemią Mikołaj dostarczał  bezpośrednio paczki do domów. Na prezenty  czekały   dzieci. Przygotowano 85 paczek. W dostarczaniu paczek Mikołajowi pomagał starszy Cechu Alojzy Bardorz i członkowie cechu. Dzieci były bardzo ucieszone, że Mikołaj o nich pamiętał.