CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
- zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
- zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
- konsultacje z wykładowcami.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Podziękowania

Zarząd Cechu dziękuje grupie rzemieślników zrzeszonych w oleskim Cechu, którzy z własnych dodatkowych środków wsparli ten szlachetny cel.

Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd, pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Jak wskazuje resort rozwoju pomoc otrzymają firmy szczególnie mocno dotknięte obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, pomoc otrzymają m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

 

czytaj więcej>>>Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd, pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r.