CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny oleskich rzemieślników

 Szkolenie integracyjne rzemieślników z oleskiego Cechu.

W dniach 29.09 do 1.10.2023r. grupa rzemieślników z oleskiego Cechu uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym. Hajnówka, Białowieża, Kruszyniany, Krynki, Supraśl, Białystok .