CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 20 marca 2023r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.  

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św. Anny w Oleśnie

 

 

Porządek obrad :

 1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, powitanie członków Cechu i zaproszonych gości.
 2.  Uczczenie zmarłych członków minutą ciszy.
 3.  Wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń.
 4. Wybór przewodniczącego obrad, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 5.  Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 6.  Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości.
 10.  Omówienie bilansu za rok 2022 i przedstawienie preliminarza finansowego Cechu na rok 2023.
 11.  Dyskusja nad pkt. 8.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy dla:

- Starszego Cechu - Zarządu Cechu13. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 1. Wolne wnioski, komunikaty, zakończenie obrad - poczęstunek.

 

 

W związku z  organizacją zebrania ( poczęstunek) Zarząd

PROSI O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

SMS-em, mailem lub telefonicznie biuro Cechu do dnia 15.03.2023r.

tel. nr 34 3582617 662 882 811 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja:

Protokół z ostatniego WZ członków z dnia 19.03.2022, sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2022, preliminarz finansowy Cechu na rok 2023, projekty uchwał oraz pozostałe materiały Walnego Zgromadzenia członków Cechu wyłożone są do wglądu na 7 dni przed terminem WZ w biurze Cechu .