CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Lista Zakładów Rzemieślniczych – aktualizacja luty 2023r.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności, możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte i skreślone z oleskiego Cechu.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych".