CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Walne Zgromadzenie Członków Oleskiego Cechu 18.09.2020

Walne Zgromadzenie Członków Oleskiego Cechu 18.09.2020

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników. Walne w tym roku odbyło się w zmienionym terminie ze względu na panującą epidemię.