CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

VI Regionalne Zawody Dekarskie - Chudoba - 2020

VI Regionalne Zawody Dekarskie - Chudoba - 2020

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi  ,,Dla Chudoby’’ zorganizowało  VI  - Regionalne Zawody Dekarskie  05.09.2020r. Oleski Cech Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie patronował  tej imprezie.