CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

LISTA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH – AKTUALIZACJA- 1.04.2024r

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności , możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  nowe  firmy,  które zostały przyjęte  do  oleskiego Cechu  w 2023  i  2024r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.