CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 19 marca 2024r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.  

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św. Anny w Oleśnie

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, powitanie członków Cechu i zaproszonych gości.

2. Uczczenie zmarłych członków minutą ciszy.

3. Wręczenie listów gratulacyjnych .

Wybór przewodniczącego obrad, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.

Wystąpienia zaproszonych gości.

10. Omówienie bilansu za rok 2023 i przedstawienie preliminarza finansowego Cechu na rok 2024.

11. Dyskusja .

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy dla: - Starszego Cechu - Zarządu Cechu

13. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wolne wnioski, komunikaty, zakończenie obrad - poczęstunek.

 

 

W związku z  organizacją zebrania ( poczęstunek) Zarząd

PROSI O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

SMS-em, mailem lub telefonicznie biuro Cechu do dnia 15.03.2024r.

tel. nr 34 3582617   kom.  662 882 811 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja:

Protokół z ostatniego WZ członków z dnia 20.03.2023, sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2023, preliminarz finansowy Cechu na rok 2024, projekty uchwał oraz pozostałe materiały Walnego Zgromadzenia członków Cechu wyłożone są do wglądu na 7 dni przed terminem WZ w biurze Cechu .