CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w ZSZ Olesno

Delegacja Cechu na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2023/24 w ZSZ Olesno

Ponad 160 uczniów klas pierwszych w tym 45 uczniów w szkole branżowej. którzy odbywają praktykę w zakładach rzemieślniczych które zrzeszone są w oleskim Cechu w różnych zawodach rozpoczęło nowy rok szkolny. W uroczystości wzięli udział bardzo ważni goście: Starosta Oleski pan Roland Fabianek, pani Naczelnik Wydziału Edukacji Renata Płaczek-Zielonka, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń, Starszyzna Cechu Rzemiosł Różnych - starszy Alojzy Bardorz, I podstarszy Manfred Szropa, II podstarszy Hubert Brodacki , kierownik biura cechu Paweł Miozga i inni zaproszeni goscie. Życzymy wszystkim uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym.