CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Spotkanie z Św. Mikołajem w oleskim Cechu

Tradycją od lat jest, że w grudniu do Cechu w Oleśnie zagląda Św. Mikołaj. Przywiózł 83 paczki dla dzieci rzemieślników z oleskiego Cechu. Była zabawa, którą uświetnił zespół muzyczny p. Rataja z Wysokiej naszego rzemieślnika. Pracownicy Biura Cechu -przygotowali dekoracje sali i poczęstunek. Na spotkaniu byli obecni Starszy Cechu Alojzy Bardorz, kierownik biura cechu Paweł Miozga oraz członkowie zarządu - Pakuła Grzegorz, Kiełbus Jarosław i pracownicy biura Irena Droś i Małgorzata Neuman.
 
 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w ZSZ Olesno

Delegacja Cechu na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2023/24 w ZSZ Olesno

Ponad 160 uczniów klas pierwszych w tym 45 uczniów w szkole branżowej. którzy odbywają praktykę w zakładach rzemieślniczych które zrzeszone są w oleskim Cechu w różnych zawodach rozpoczęło nowy rok szkolny. W uroczystości wzięli udział bardzo ważni goście: Starosta Oleski pan Roland Fabianek, pani Naczelnik Wydziału Edukacji Renata Płaczek-Zielonka, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń, Starszyzna Cechu Rzemiosł Różnych - starszy Alojzy Bardorz, I podstarszy Manfred Szropa, II podstarszy Hubert Brodacki , kierownik biura cechu Paweł Miozga i inni zaproszeni goscie. Życzymy wszystkim uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym.

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny oleskich rzemieślników

 Szkolenie integracyjne rzemieślników z oleskiego Cechu.

W dniach 29.09 do 1.10.2023r. grupa rzemieślników z oleskiego Cechu uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym. Hajnówka, Białowieża, Kruszyniany, Krynki, Supraśl, Białystok .