CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zakres działalności

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I  MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W OLEŚNIE

 1. Udzielamy  informacji  jak  założyć  nową  firmę  i  rozpocząć  działalność gospodarczą.
 2. Doradzamy  w  sprawach  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  i uczniów.
 3. Sporządzamy  i  rejestrujemy    umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania zawodowego lub przyuczenia  do

wykonywania określonej pracy.

 1. Sporządzamy  wnioski  o  refundację  kosztów  kształcenia  uczniów młodocianych.
 2. Wypłacamy  należne  refundacje  pracodawcą.
 3. Sporządzamy wnioski o wypłatę dofinansowania z tytułu wyszkolenia uczni.
 4. Prowadzimy  „Ośrodek  Szkolenia  Rzemiosła”,  który  organizuje  różnego  rodzaju  kursy i  szkolenia , takie

jak:

- kursy  przygotowawcze   do  egzaminów  czeladniczych  i  mistrzowskich,

- szkolenia  bhp  dla  pracodawców, pracowników  i  uczniów  zatrudnionych w  zakładach  rzemieślniczych,

- kursy  pedagogiczne  dla  Instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu.

 1. Reprezentujemy  interesy  członków  Cechu  wobec  terenowych  organów administracji  samorządowej  i państwowej.
 1. Współpracujemy  ze  Szkołami  Zawodowymi,  Ochotniczymi  Hufcami Pracy, Powiatowymi  Urzędami  Pracy, Urzędami Gmin.
 1. Pośredniczymy   w  kontaktach  z  Izbą  Rzemieślniczą  w  Opolu.
 2. Udzielamy  informacji  na  temat  egzaminów  czeladniczych  i mistrzowskich  oraz   kompletujemy   wnioski o dopuszczenie do egzaminów.