CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P w Oleśnie informuje iż 19 marca [ piątek] 2021r. tradycyjnie już w Kościele Św. Anny w Oleśnie, odbędzie się msza Święta w intencji rzemieślników zrzeszonych w oleskim Cechu. Msza odbędzie się o godz.10.00. Ze względu na panującą epidemię i związane z tym obostrzenia, zebranie Walnego członków [sprawozdawczo – wyborcze] odbędzie się w innym terminie.

Biuro cechu informuje również o nowym adresie strony internetowej Cechu: www.cecholesno.pl
lub www.cech.olesno.pl modernizacja strony nastąpiła na skutek nowych zabezpieczeń technicznych.

Starszy cechu Alojzy Bardorz