CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Spotkanie z Św. Mikołajem w oleskim Cechu

Tradycją od lat jest, że w grudniu do Cechu w Oleśnie zagląda Św. Mikołaj. Przywiózł 83 paczki dla dzieci rzemieślników z oleskiego Cechu. Była zabawa, którą uświetnił zespół muzyczny p. Rataja z Wysokiej naszego rzemieślnika. Pracownicy Biura Cechu -przygotowali dekoracje sali i poczęstunek. Na spotkaniu byli obecni Starszy Cechu Alojzy Bardorz, kierownik biura cechu Paweł Miozga oraz członkowie zarządu - Pakuła Grzegorz, Kiełbus Jarosław i pracownicy biura Irena Droś i Małgorzata Neuman.