CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie

Zaproszenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P w Oleśnie informuje iż 19 marca [ piątek] 2021r. tradycyjnie już w Kościele Św. Anny  w Oleśnie, odbędzie się msza Święta w intencji  rzemieślników zrzeszonych w oleskim Cechu. Msza odbędzie się o godz.10.00.  Ze względu na panującą epidemię i związane z tym obostrzenia, zebranie Walnego członków [sprawozdawczo – wyborcze] odbędzie się w innym terminie. Biuro cechu informuje również o nowym adresie strony internetowej Cechu: www.cecholesno.pl lub www.cech.olesno.pl  modernizacja strony   nastąpiła na skutek nowych zabezpieczeń technicznych.    

                                                             Starszy cechu Alojzy Bardorz

Lista Zakładów Rzemieślniczych - aktualizacja 1.03.2021 r.

Lista Zakładów Rzemieślniczych - aktualizacja 1.03.2021 r.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności, możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte i skreślone z oleskiego Cechu  w 2020r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.

Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej 7.0 - istotne zmiany dla przedsiębiorców – rzemieślników

Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej  7.0 - istotne zmiany dla przedsiębiorców – rzemieślników

Nowe rozwiązania które weszły w życie 1 lutego 2021 r. to;

 

1.Nowa dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł
2. Ponowne świadczenie postojowe
3. Dopłata do wynagrodzeń
4. Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące

 

czytaj więcej>>>Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej  7.0 - istotne zmiany dla przedsiębiorców – rzemieślników