CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu 19 marca 2022r.

W dniu 19 marca 2022r. o godz.12.00- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków oleskiego Cechu.   W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią zostały zastosowane środki bezpieczeństwa wynikające z obowiązującymi przepisami. Tradycyjnie już od lat wcześniej o godz.10.00 w Kościele Św. Anny w Oleśnie odbyła się Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych i żyjących rzemieślników.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze  Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu 19 marca 2022r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 19 marca 2022r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.  

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św. Anny w Oleśnie

 

Czytaj więcej: Z A P R O S Z E N I E

Lista Zakładów Rzemieślniczych - aktualizacja 1.02.2022 r.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności, możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte i skreślone z oleskiego Cechu  w 2021r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.