CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
- zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
- zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
- konsultacje z wykładowcami.

 

Do udziału w szkoleniu zachęcamy, tych którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić wiedzę na konsultacjach z wykładowcami.
 Organizujemy:
- szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu, 

- szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej egzaminu.

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.
Koszt szkolenia:
dwudniowe –   70,00 PLN
jednodniowe – 60,00 PLN
 

Zgłoszenia prosimy składać  telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 77 453-79-71 wew. 22. lub  20

Ps.  Dla chętnych uczniów z okolic Olesna wyznaczono termin szkolenia na     24 .06.2021r. [czwartek] godz.  9.00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.