CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie

Zaproszenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P w Oleśnie informuje iż 19 marca [ piątek] 2021r. tradycyjnie już w Kościele Św. Anny  w Oleśnie, odbędzie się msza Święta w intencji  rzemieślników zrzeszonych w oleskim Cechu. Msza odbędzie się o godz.10.00.  Ze względu na panującą epidemię i związane z tym obostrzenia, zebranie Walnego członków [sprawozdawczo – wyborcze] odbędzie się w innym terminie. Biuro cechu informuje również o nowym adresie strony internetowej Cechu: www.cecholesno.pl lub www.cech.olesno.pl  modernizacja strony   nastąpiła na skutek nowych zabezpieczeń technicznych.    

                                                             Starszy cechu Alojzy Bardorz