CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

LISTA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH – AKTUALIZACJA-2018

LISTA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH – AKTUALIZACJA-2018

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności , możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  lista zawiera  firmy,  które zostały przyjęte do oleskiego Cechu  w 2017r.  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.