CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Wielkanoc 2018

Wielkanoc 2018

 

 

By te święta były miłe i radosne wszystkie chwile,
Niech Baranek wielkanocny, Waszą wiarę i nadzieję umocni! –  życzenia składają pracownicy biura i zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P w Oleśnie