CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Aktualności

Spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Tradycją oleskiego Cechu   jest coroczne  spotkanie w styczniu  emerytowanych rzemieślników i pracowników biura Cechu. W tym roku spotkanie odbyło się 18 stycznia 2018r. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa emerytów. Gości serdecznie przywitał starszy cechu Alojzy Bardorz i kierownik biura Cechu Paweł Miozga , którzy złożyli  życzenia.  W trakcie spotkania poinformowano seniorów o bieżących sprawach Cechu . Podczas dyskusji i rozmów wykazywano wielką troskę  o problemach oleskiego szpitala.  Seniorzy wspominali  czasy swej aktywności w oleskim Cechu. Pracownicy Biura Cechu przygotowali poczęstunek .