CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

WSPOMNIENIE - Ginter Bartyla

Ginter Bartyla był jednym z najbardziej zasłużonych członków oleskiego Cechu.  To nasz nieoceniony kolega,  aktywny uczestnik obecnego  zarządu, w którym zasiadał   5 kadencji  jako członek i opiekun młodzieży.                                  

Swoją działalność rzemieślniczą rozpoczął 1995r.Jego  firma prowadziła roboty budowlane.  W 2005 roku już zasiadał w zarządzie Cechu. W swoim zakładzie  jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu - w zawodach murarz – tynkarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych wyszkolił  146 uczniów w tym 106  czeladników za co otrzymał ,, Platynową Odznakę’’ – najwyższe rzemieślnicze odznaczenie. Od wielu lat pracował społecznie na rzecz rozwoju rzemiosła w swoim regionie.  Jego firma wykonała wiele nieodpłatnych prac na rzecz ,,Domu Rzemiosła’.’ Za swoją działalność rzemieślniczą  otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień w tym;  ,,Złoty i Srebrny medal im. Jana Kilińskiego’’ ,, Srebrna i Złota odznaka za szkolenie uczni’’, Odznaka Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego i ,, Honorowa odznaka Rzemiosła’’ Pełnił zaszczytne funkcje w zarządzie w latach 2005 do 2017 – był opiekunem młodzieży. Był  członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie i Opolu.  Ma swój udział w wielu inwestycjach budowlanych , które realizował  na terenie naszego  miasta i regionu. W oleskich szkołach był sponsorem  różnych inwestycji i nagród dla uczni.  

W czasie swej działalności w Zarządzie   Cechu  był autorytetem i zdobył   sympatię  wielu  rzemieślników. Jako pracodawca miał dobrą opinię u swoich podwładnych, bardzo dobrze wspominają swojego szefa. Zarząd  Cechu  bardzo   wysoko   cenił  Jego  fachowość  i  zaangażowanie w  wykonywaniu  obowiązków  rzemieślniczych. Dzięki  jego aktywnemu zaangażowaniu w działalność Cechu  i działalność w zarządzie- oleski Cech wyróżniał się w swoim środowisku i woj. opolskim. Był członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jednak  tacy  ludzie  jak  On  nie  odchodzą  nigdy  na  zawsze.  Pozostanie w  naszej  pamięci.

 

                                                                          Zostanie w naszej pamięci !