CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Komunikat

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie,

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 13 lipca 2022r. zmarł nagle

ŚP

Ginter Bartyla 

 

 

 Wieloletni członek zarządu Cechu w Oleśnie – opiekun młodzieży

 Zarząd, rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu Rzemiosł Różnych

i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie

składają

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia

pogrzeb odbędzie się  dnia 16 lipca [sobota] 2022 r. o godz  14.30

w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie