CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zdobywcy tegorocznych Pereł Powiatu Oleskiego 2022

Podczas XII Forum Ekonomicznego Kooperacja 2022 wyróżniono  przedsiębiorców nagrodami przyznawanymi przez Starostwo Powiatowe w  Oleśnie, pod nazwą Perły Powiatu Oleskiego. Wśród wyróżnionych dwie  firmy zrzeszone w Oleskim Cechu
Menadżer roku  - Hubert Brodacki
Hubert Brodacki działalność gospodarczą - Zakład Fryzjerski - prowadzi  od ponad 30 lat. Cieszy się bardzo dobrą opinią jako fryzjer, mistrz i  pracodawca. Nie ustaje w staraniach, by w nowocześnie wyposażonych  salonach zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy i rozwoju.  Skupia wokół siebie wielu uczniów, którzy chcą szkolić się pod jego  okiem. Promuje pozytywne wartości i osobiście angażuje się w wiele  działań, aby tworzyć nowe możliwości i rozszerzać zasięg wpływów firmy,  utrzymując jej konkurencyjność. Hubert Brodacki był wielokrotnie nagradzany. Między innymi otrzymał  nagrody Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiej Izby Rzemieślniczej
oraz  Złotą i Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów. Od kilku lat jest w  składzie zarządu oleskiego Cechu. Obecnie pełni funkcję II Podstarszego. 
Czarna Perła Powiatu Oleskiego
Nagrodę przyznaje się za szczególny wkład w rozwój gospodarczy powiatu.  O przyznaniu tej nagrody specjalnej decyduje wyłącznie oleski starosta.
Artur Kniejski
Doktor nauk socjologicznych, były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego,  Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu w minionej kadencji, Członek  Komisji Opiniodawczo-Doradczej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Artur  Kniejski to rzemieślnik z 30-letnim stażem, który posiada wszelkie  uprawnienia w zawodzie stolarza – czeladnika i mistrza.
Artur Kniejski rodzinną działalność stolarską rozwinął w prężnie działającą firmę CRK-Management Sp. z o.o., która zatrudnia około  150 pracowników. Firma świadczy na rynku krajowym i zagranicznym usługi  stolarskie, aranżacyjne oraz remontowo-budowlane w ramach zabudów  wielkopowierzchniowych.  Artur Kniejski to skuteczny kierownik zespołu, który myśli  przyszłościowo i strategicznie. Nie ustaje w staraniach, by zapewniać  swoim pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju. W swojej
działalności na pierwszym planie stawia na bezpieczeństwo,  profesjonalizm oraz fachowość usług.  Jest laureatem wielu nagród, między innymi:
•  Perły Powiatu Oleskiego w 2018 roku w kategorii „Menedżer roku”,
•  Róży Olesna za działalność społeczną na lokalnym rynku,
• „Szabli Kilińskiego” – najwyższego honorowego odznaczenia rzemieślniczego przyznawanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, – Platynowego i Srebrnego Medalu im. J. Kilińskiego, 
Ponadto Artur Kniejski otrzymał Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu,   Honorową Odznakę Rzemiosła oraz Odznakę zasłużony dla rzemiosła woj.  opolskiego.